พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เราต้องเผชิญกับความสำคัญของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเพียงพอสำหรับรุ่นต่อๆ ไป เรื่องของพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญมากที่สุดในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงานที่มาจากแหล่งหมุนเวียน หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างพลังงานที่มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบ

       การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้การผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในปัจจุบัน เราเห็นการพัฒนาของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีรังสีเมฆในการเก็บพลังงานและการพัฒนาการจัดเก็บพลังงานจากการใช้ไอเซอร์เบิร์ก เป็นต้น ทุกวันนี้เรากำลังเห็นการขยายตัวของการใช้รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า ที่มีผลต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการลดการใช้น้ำมันที่ได้มาจากแหล่งหมุนเวียน
     นอกจากนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังเริ่มขยายไปยังการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานและการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของเรา หลายบริษัทได้นำเสนอโปรแกรมการจัดการพลังงานและโปรแกรมการส่งเสริมการใช้พลังงานที่มีผลต่อการลดการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมการใช้พลังงานให้เหมาะสม
       การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เเต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ทั้งในระดับรายบุคคล ระดับธุรกิจ และระดับประเทศชาติ ดังนั้น การสร้างและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันและอนาคต