อุปกรณ์และของใช้ในครัว

ช้อน ส้อม มีด

Spoon Fork Knife

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ตะเกียบ

Chopstick

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

เข่งนึ่งไม้ไผ่

Dim Sum bamboo streamer basket

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ทัพพี

Ladle

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

จาน ชาม ถ้วย

Plate Bow Cup

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ถาด

Tray

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

เขียง

Cutting board

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

แก้วน้ำ

Wooden glass

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ที่รองแก้ว

Coaster

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

แผ่นรองจาน

Plate mat

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ขวดพริกไทย

Pepper mill

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ไม้นวดแป้ง

Rolling pin

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ไม้หนีบถั่ว

Nut cracker

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ครกและสาก

Mortar and pestle

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ไม้ตักน้ำผึ้ง

Honey dipper stick

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้

ตะหลิว

Spatula

รายละเอียดสินค้า

จำหน่าย รับสั่งผลิต อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวที่ทำจากไม้ ตามแบบ ขนาดต่างๆ และตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งสลักลายและโลโก้