เกี่ยวกับเรา

"Green Choices, Bright Futures"

– IECO Commerce

บริษัท ไออีโค การพาณิชย์ จำกัด

บริษัทเกิดจากแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม การเชื่อมั่นในความสำคัญของการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพเป็นหลักการทำงานในการพัฒนาสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนี้เรายังได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดเชิงนวัตกรรมในการจัดหาสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุม

เราเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณค่าโภชนาการ สินค้าพรีเมี่ยม สินค้ารักษ์โลก และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ บริการพรีออเดอร์สินค้าจากประเทศเยอรมนี และจัดหาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ลูกค้า