การสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้า

  1. ค้นหาและเลือกสินค้าที่ต้องการ
  2. ส่งอีเมลหรือไลน์แจ้งรายละเอียดและปริมาณสินค้า
  3. ขอใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อสินค้า
  4. บริษัทฯ ส่งใบเสนอราคาหรือแจ้งยอดสินค้า
  5. ลูกค้าชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือชำระเงินปลายทาง
  6. ลูกค้าแจ้งการชำระเงินทางอีเมลหรือไลน์
  7. บริษัทฯ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า